doc
Niekada nepainiokite judesio su veiksmu.
Ernestas Hemingvėjus
 

Užmokestis už paslaugas yra nustatomas susitarimu, atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

 • bylos sudėtingumą;
 • paslaugų kompleksiškumą;
 • specialių žinių reikalingumą;
 • kliento buvimo vietą; 
 • ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje;
 • būtinybę išvykti į kitą vietovę;
 • turto ir pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų);
 • paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį;
 • sprendžiamų klausimų naujumą;
 • kitas svarbias aplinkybes.

  Bendru atveju teisinių paslaugų įkainis yra 100 EUR + PVM 
  Asistento (techninio darbuotojo) darbo įkainis yra 30 EUR + PVM